Akut omstart på IT-Hotellet 2020-03-28

UPPDATERING – 2020-03-28 20:18 –
Initiala check-out tester visar inte på några vidare fel. Alla tjänster bör nu vara nåbara igen. Vi beklagar att detta dragit ut på tiden

UPPDATERING – 2020-03-28 19:35 –
Reservdelen är bytt och vi kör ett par sista ”check-out” tests. Tjänsterna kommer börja att tas online igen inom närmsta minutrarna.
Nästa uppdatering: 20:00

UPPDATERING – 2020-03-28 18:55 –
Felsökningen har tyvärr dragit ut på tiden. Vi håller nu på att byta reservdelar och om allt går bra kommer vi börja starta upp tjänsterna inom närmsta timmen.
Nästa uppdatering: 20:00

UPPDATERING – 2020-03-28 14:34 –
En tekniker är nu på väg med reservdel. ETA 16:25
Beräknad tid för omstart är 16:30
Beräknad tid för arbetets slut är 17:15

UPPDATERING 2020-03-28 08:13 –
Vår leverantör väntar fortfarande på resevdel. Ny ETA meddelas så fort vi får ny information.

Hej,

På grund av ett hårdvarufel i en lagringsenhet är vi tvungna att göra en akut omstart på denna, och om nödvändigt utföra byte av hårdvara.

Normalt sett kan vi hantera dessa typer av fel utan att ni som är kunder märker detta men på grund av felets art är vi även tvungna att göra en komplett omstart på hela lagringsenheten vilket innebär att det kommer påverka åtkomligheten till era tjänster under en period på 15-45 minuter.

Detta ingrepp påverkar åtkomst till följande tjänster: HostedDesktop, DNS, Vissa delar av mailflöde i Hosted Exchange, Webhosting

Arbetet beräknas börja: 08:00
Arbetet beräknas färdigt: 08:45
Nästa uppdatering: 09:00

Mellan dessa klockslag kommer tidigare nämnda tjänster vara helt, eller delvis onåbara.

Vi hoppas ni har överseende med detta och vi har som målsättning att hålla dessa störningsmoment till ett minimum

Mvh
ServiceDesk