Planerat Servicefönster Onsdagen den 12:e Juni 2019

På onsdagen den 12:e Juni 2019 kommer vi utföra planerat underhåll i vår nätverksinfrastrukur. Då arbetet är av sådan art att tillgänglighet kommer påverkas utför vi arbetet under kvällstid.

Under arbetets gång kommer delar av våra tjänster att vara otillgängliga.
Detta arbete påverkar följande tjänster:

  • VPS
  • Hosted Exchange
  • Fjärrskrivbordstjänster
  • DNS
  • Webhosting

Planerad tid för start: 21:00
Planerad sluttid: 02:30

Mvh
ServiceDesk
Nordlo Gävle 026- 66 55 11