Incident: Störning idag mellan 10:38-13:42

Vi hade en störning idag som innefattade att fjärrskrivbordstjänsterna blev onåbara.

Felet berodde på en felaktig konfiguration som ändrades. Felet upptäcktes 10:38 och blev åtgärdat 10:42.

Vi beklagar det inträffade

Mvh
ServiceDesk