Underhållsarbete 2019-09-14

På lördagskvällen kommer planerat underhållsarbete pågå. Arbetet är av begränsad art och kommer påverka följande tjänster:

  • Office Proactive Management

Under arbetets gång kommer administrationsportalen att vara otillgänglig och klienter kommer ha problem att ansluta.

Arbetet beräknas starta: 22:00
Arbetet beräknas klart: 00:00

Mvh
ServiceDesk

Planerat Servicefönster Onsdagen den 12:e Juni 2019

På onsdagen den 12:e Juni 2019 kommer vi utföra planerat underhåll i vår nätverksinfrastrukur. Då arbetet är av sådan art att tillgänglighet kommer påverkas utför vi arbetet under kvällstid.

Under arbetets gång kommer delar av våra tjänster att vara otillgängliga.
Detta arbete påverkar följande tjänster:

  • VPS
  • Hosted Exchange
  • Fjärrskrivbordstjänster
  • DNS
  • Webhosting

Planerad tid för start: 21:00
Planerad sluttid: 02:30

Mvh
ServiceDesk
Nordlo Gävle 026- 66 55 11

Störningar I mailleverans mot telia

Vi upplever just nu störningar i mailleverans mot Telia.
Vi undersöker just nu grundorsak och jobbar på att lösa problemet.

Nästa uppdatering: 13:30

—————
Uppdatering: 13:38

Vi fortsätter att undersöka störningen. Vi har för tillfället pausat leveranser mot Telias servrar i hopp om att lätta på trycket mot deras servrar. Vi fortsätter att aktivt monitorera incidenten.

Nästa uppdatering sker: 14:30

—————-

Uppdatering: 14:30

Störningarna kvarstår. Grundorsaken är preliminärt satt till att en storm av autosvar från våra servrar mot telias servrar orsakade att telia temporärt slutat ta emot mail från våra servrar. Vi håller just nu på att utreda hur länge denna spärren sitter i.

—————–

Uppdatering: 2019-02-12 15:58

Mailleverans mot telia är nu löst. Vi monitorerar detta närmsta dagen för att snabbare kunna vidta åtgärder om det inträffar igen.

Servicefönster 2019-02-16

Vi på Office IT-Partner arbetar kontinuerligt med underhåll i vårt datacenter. Det mesta av arbetet kan vi göra utan att påverka åtkomst till de tjänster ni använder er av. Däremot finns det vissa typer av underhåll som påverkar specifika eller flertalet tjänster.

På Lördagen den 16:e Februari kommer vi utföra ett sådant arbete.
Då underhållsarbetet påverkar centrala delar i vår infrastruktur kommer detta påverka de flesta tjänster. Nedan tjänster kommer vara påverkade under delar eller under hela servicefönstret.

• Fjärrskrivbordstjänster
• HostedExchange
• VPS-tjänster
• Webbsidor
• DNS-tjänster

Tiderna som anges här är preliminära.

Arbetet beräknas att starta: 16:30
Arbetet beräknas vara slutfört: 20:30

Vi kommer hålla extra öppet på ServiceDesk under kvällen efter avslutat underhåll, samt ha extrapersonal klockan 07:00 på måndagen för att behandla eventuella följder av underhållet.
Ni når ServiceDesk på telefon 026-665511 eller via mail: servicedesk.gavle@officeitpartner.se

Dela gärna denna informationen era kollegor så alla kan ta del av informationen

 


Tid: 16:50

Påverkade tjänster är nedstängda och arbetet fortlöper enligt plan. Vi kommer successivt starta upp tjänster när arbetet är klart och uppdaterar arbetets gång löpande. Nästa ordniarie uppdateringstid: 18:00


Tid: 18:00

Arbetet fortlöper enligt plan. Vi beräknar inga förseningar för slutet av servicefönstret.


Tid: 19:10

Fysisk installation är avslutad. Vi har påbörjat att slå igång alla tjänster och utför just nu tester. Nästa uppdatering kommer när dessa tester är klara


Tid: 20:06

Samtliga tjänster är numer återställda och servicefönstret är avslutat. Vi tackar för er visad förståelse.

Problem att anluta till fjärrskrivbordet

TId: 07:01 fick vi in rapporter att vissa användare inte kunde komma åt sina fjärrskrivbord. Efter vidare efterforskning visar sig att detta bara påverkar windows 7. Windows 10 klienter kan ansluta utan problem. Vi jobbar på att reproducera problemet och felsökning pågår. Vi uppdaterar löpande hur arbetet fortgår.

Nästa uppdatering: 09:30

Mvh

ServiceDesk

——————-

Uppdatering: 09:34
Vi har nu bekräftat att alla inrapporterade ärenden nu är lösta. Vi monitorerar fortsatt anslutningar ifall problemen skulle kvarstå. Användare som har problem att ansluta till Fjärrskrivbordstjänsterna är hjärtligt välkomna att öppna ett ärende hos oss undersöker vi erat ärende närnre.

Vi beklagar det inträffade och arbetar hårt för att det inte ska inträffa i framtiden.

——————

Uppdatering: 08:55
Vi har fått vissa indikationer att åtgärderna vi tagit ska ha hjälpt för vissa användare. Vi fortsätter att undersöka och bekräftar med de kunder som kontaktat oss att åtgärderna fungerar som tänkt.

Planerat underhållsarbete 2018-12-09

På Söndagen den 9:e December kommer personal på Office IT-Partner utföra planerat underhållsarbete på IT-Hotellet. Detta arbete kommer påverka åtkomlighet till samtliga tjänster under arbetets gång. Uppdateringar om hur arbetet fortlöper kommer aviseras här.

Arbetet beräknas påbörjas: 10:00
Arbetet beräknas vara klart: 18:00

Mvh
ServiceDesk

———————–

Uppdatering: 20:00
Serviceunderhållet är klart och allt ska vara återställt i normal drift. Vi håller öppet på ServiceDesk fram till 21:00 ifall något med er tjänst inte skulle fungera som tänkt

———————–

Uppdatering: 19:00
Arbetet forlöper i förväntad takt. Vi beräknar fortfarande att vara åter i full drift 20:00

———————-

Uppdatering: 18:00
Då uppdatering av lagringsmiljön tar längre tid än beräknat har vi en ny preliminär sluttid på servicefönstret satt till 20:00. Vi kommer 18:30 börja starta upp fjärrskrivbordstjänsterna och successivt aktivera fler funktioner.
Nästa uppdatering: 19:00

———————–

Uppdatering 17:24
Skifte av infrastruktur för fjärrskrivbordstjänsterna är nästan färdigt.
Det pågår fortfarande en uppdatering av lagringsmiljön som gör att vi avvaktar en stund till med att slå igång servrarna.
Nästa uppdatering: 18:00