Avisering om säkerhetsändring på IT-Hotellet 2020-01-15

Typ av arbete: Säkerhetsändring
Datum: 2020-01-15
Tid: 21:00

Vi vill avisera om en säkerhetsändring som kommer ske på IT-Hotellet Onsdagen den 15:e Januari 2020. Med ändringen så aktiverar vi en inställning som tvingar säker kommunikation mot Active Directory.

Vi kommer att monitorera att inga osäkra anrop görs redan idag fram tills datumet för ändringen. Om vi ser att ni använder ett program som gör detta kommer vi att kontakta er för att hjälpa er att åtgärda detta innan själva ändringen görs.

Om vi missat just er applikation ber vi er att kontakta oss så hjälper vi er vidare

Mvh
ServiceDesk
Nordlo Gävle
Tel: 026 – 66 55 11
Mail: support.gavle@nordlo.com

Underhållsarbete 2019-12-11 21:00-23:00

Tjänster som påverkas: Hosted Desktop, Hosted Exchange
Beräknad starttid: 21:00
Beräknad sluttid: 23:00

Vi vill meddela om att det kommer ske ett underhållsarbete på IT-Hotellet Onsdagen den 11:e December mellan 21:00-23:00. Arbetet består i att byta ut de SSL-certifikat som används för Hosted Exchange och Hosted Desktop tjänsterna. Då själva bytet innebär ett kortare stopp har vi valt att avlägga detta på kvällstid.

Vi planerar att börja med att byta certifikatet för Hosted Exchange tjänsten kl 21:00 och bytet kommer innebära ett kortare stopp på ett par minuter. Vi dedikerar sedan tiden fram till 22:00 att testa att allt fungerar som det ska.

Vi planerar att börja bytet av certificatet för Hosted Desktop kl 22:00 och bytet kommer innebära ett kortare stopp på ett par minuter. Vi dedikerar sedan tiden fram till 23:00 att testa att allt fungerar som det ska.

Detta inlägg uppdateras om arbetet drar ut på tiden

Underhållsarbete 2019-09-14

På lördagskvällen kommer planerat underhållsarbete pågå. Arbetet är av begränsad art och kommer påverka följande tjänster:

  • Office Proactive Management

Under arbetets gång kommer administrationsportalen att vara otillgänglig och klienter kommer ha problem att ansluta.

Arbetet beräknas starta: 22:00
Arbetet beräknas klart: 00:00

Mvh
ServiceDesk

Planerat Servicefönster Onsdagen den 12:e Juni 2019

På onsdagen den 12:e Juni 2019 kommer vi utföra planerat underhåll i vår nätverksinfrastrukur. Då arbetet är av sådan art att tillgänglighet kommer påverkas utför vi arbetet under kvällstid.

Under arbetets gång kommer delar av våra tjänster att vara otillgängliga.
Detta arbete påverkar följande tjänster:

  • VPS
  • Hosted Exchange
  • Fjärrskrivbordstjänster
  • DNS
  • Webhosting

Planerad tid för start: 21:00
Planerad sluttid: 02:30

Mvh
ServiceDesk
Nordlo Gävle 026- 66 55 11

Störningar I mailleverans mot telia

Vi upplever just nu störningar i mailleverans mot Telia.
Vi undersöker just nu grundorsak och jobbar på att lösa problemet.

Nästa uppdatering: 13:30

—————
Uppdatering: 13:38

Vi fortsätter att undersöka störningen. Vi har för tillfället pausat leveranser mot Telias servrar i hopp om att lätta på trycket mot deras servrar. Vi fortsätter att aktivt monitorera incidenten.

Nästa uppdatering sker: 14:30

—————-

Uppdatering: 14:30

Störningarna kvarstår. Grundorsaken är preliminärt satt till att en storm av autosvar från våra servrar mot telias servrar orsakade att telia temporärt slutat ta emot mail från våra servrar. Vi håller just nu på att utreda hur länge denna spärren sitter i.

—————–

Uppdatering: 2019-02-12 15:58

Mailleverans mot telia är nu löst. Vi monitorerar detta närmsta dagen för att snabbare kunna vidta åtgärder om det inträffar igen.

Servicefönster 2019-02-16

Vi på Office IT-Partner arbetar kontinuerligt med underhåll i vårt datacenter. Det mesta av arbetet kan vi göra utan att påverka åtkomst till de tjänster ni använder er av. Däremot finns det vissa typer av underhåll som påverkar specifika eller flertalet tjänster.

På Lördagen den 16:e Februari kommer vi utföra ett sådant arbete.
Då underhållsarbetet påverkar centrala delar i vår infrastruktur kommer detta påverka de flesta tjänster. Nedan tjänster kommer vara påverkade under delar eller under hela servicefönstret.

• Fjärrskrivbordstjänster
• HostedExchange
• VPS-tjänster
• Webbsidor
• DNS-tjänster

Tiderna som anges här är preliminära.

Arbetet beräknas att starta: 16:30
Arbetet beräknas vara slutfört: 20:30

Vi kommer hålla extra öppet på ServiceDesk under kvällen efter avslutat underhåll, samt ha extrapersonal klockan 07:00 på måndagen för att behandla eventuella följder av underhållet.
Ni når ServiceDesk på telefon 026-665511 eller via mail: servicedesk.gavle@officeitpartner.se

Dela gärna denna informationen era kollegor så alla kan ta del av informationen

 


Tid: 16:50

Påverkade tjänster är nedstängda och arbetet fortlöper enligt plan. Vi kommer successivt starta upp tjänster när arbetet är klart och uppdaterar arbetets gång löpande. Nästa ordniarie uppdateringstid: 18:00


Tid: 18:00

Arbetet fortlöper enligt plan. Vi beräknar inga förseningar för slutet av servicefönstret.


Tid: 19:10

Fysisk installation är avslutad. Vi har påbörjat att slå igång alla tjänster och utför just nu tester. Nästa uppdatering kommer när dessa tester är klara


Tid: 20:06

Samtliga tjänster är numer återställda och servicefönstret är avslutat. Vi tackar för er visad förståelse.

Problem att anluta till fjärrskrivbordet

TId: 07:01 fick vi in rapporter att vissa användare inte kunde komma åt sina fjärrskrivbord. Efter vidare efterforskning visar sig att detta bara påverkar windows 7. Windows 10 klienter kan ansluta utan problem. Vi jobbar på att reproducera problemet och felsökning pågår. Vi uppdaterar löpande hur arbetet fortgår.

Nästa uppdatering: 09:30

Mvh

ServiceDesk

——————-

Uppdatering: 09:34
Vi har nu bekräftat att alla inrapporterade ärenden nu är lösta. Vi monitorerar fortsatt anslutningar ifall problemen skulle kvarstå. Användare som har problem att ansluta till Fjärrskrivbordstjänsterna är hjärtligt välkomna att öppna ett ärende hos oss undersöker vi erat ärende närnre.

Vi beklagar det inträffade och arbetar hårt för att det inte ska inträffa i framtiden.

——————

Uppdatering: 08:55
Vi har fått vissa indikationer att åtgärderna vi tagit ska ha hjälpt för vissa användare. Vi fortsätter att undersöka och bekräftar med de kunder som kontaktat oss att åtgärderna fungerar som tänkt.