Aktuell driftsinformation

Här publicerar vi alla av oss kända driftsproblem. Vi lägger ut information om de IT-problem som vi känner till som på något sätt kan påverka våra kunder, även om ansvaret för att åtgärda dessa inte ligger på vårt bord.

Välj ovan om du vill se aktuella problem eller sådant som redan är åtgärdat.

// Office IT-partner, Gävle